6u46
maandag 2 oktober
23°C
55 km

Provincie wil Lilse Bergen overnemen

Het provinciebestuur is in overleg om recreatiedomein De Lilse Bergen over te nemen. Het is één van de opvallendste punten uit het meerjarenplan 2020-2025. Verder zal de provincie de komende zes jaar opnieuw fors investeren in de aanleg van nieuwe fietsostrades en fietspaden en zal het onderwijs in ook een extra duwtje in de rug krijgen.
insluiten