6u15

Puurs-Sint-Amands geeft financiële steun aan verenigingen

De gemeente Puurs-Sint-Amands trekt 530.000 euro uit om de plaatselijke verenigingen te steunen. Het gaat om de jaarlijkse werkingstoelage en noodsubsidies van de Vlaamse Overheid. De uitbaters van parochiezalen krijgen samen 40 000 euro. Ook zij worden geconfronteerd met een berg kosten én weinig of geen inkomsten.

Verenigingen in Puurs-Sint-Amands moeten in 2020 geen aanvraagdossier indienen om een subsidie te krijgen voor het werkjaar 2019-2020. Ze krijgen hetzelfde bedrag als in 2019, met uitzondering van de vormingssubsidies (bij sport) en de infrastructuursubsidies (bij jeugd). Die worden procentueel verdeeld en meegenomen in het totale budget.