7u56

Ravels legt regenboogzebrapad aan op drukke Grote Baan

Het zebrapad op de Grote Baan ter hoogte van de uitrit van Talentenschool Blink, is vervangen door een regenboogzebrapad. Hierdoor wordt de schooluitgang iets meer geaccentueerd.

Een regenboogzebrapad lijkt op een gewoon zebrapad, maar heeft verschillende gekleurde strepen in plaats van gewone witte strepen. Door de regenboogkleuren in te vullen tussen de witte lijnen, blijft het een wettelijk zebrapad. Het geeft de boodschap dat iedereen welkom is, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het moedigt inwoners aan om zichzelf te zijn.

De Grote Baan is een drukke straat waar wandelaars, fietsers, busreizigers, leerlingen en klanten van de lokale handelaars elkaar kruisen. Het is dus de ideale plek om op een positieve manier te benadrukken dat Ravels een gemeente is waar discriminatie en onverdraagzaamheid geen plaats hebben.