9u13

Recht & Vrijheid herdenkt WO II 75 jaar na datum

De vereniging Recht & Vrijheid wil, 75 jaar na datum, het einde van WO II herdenken door tal van activiteiten en projecten op poten te zetten. Op die manier wil ze de inwoners van Lier bewuster maken van wat er in WOII heeft plaatsgevonden en hoe de stad daaronder geleden heeft. Vooral het verzet, dat stevig weerwerk bood, krijgt aandacht.
insluiten