12u31

REGio kort: Doedag VDAB Herentals

VDAB wil leerlingen van het zesde studiejaar warm maken voor technische jobs. Dat doen ze door kinderen een dagje mee te laten helpen in het opleidingscentrum van VDAB. In Herentals gingen een aantal zesdejaars onlangs aan de slag in de garage en met elektriciteit.
insluiten