15u42

Resten grootste begijnhof van de Nederlanden gevonden

Bij het archeologisch vooronderzoek voor de bouw van een parkeergarage op de zogenaamde Fluvius- of Eandis-site in Mechelen zijn muurresten en afval uit de 16de eeuw gevonden. Meer dan waarschijnlijk gaat het om resten van het Groot Begijnhof 'buiten de stadsmuren'. Dat was in de late middeleeuwen het grootste begijnhof van de Nederlanden. Het werd verwoest tijdens de godsdienstoorlogen en de begijnen gingen in de stad wonen. De bouw zelf zal door deze ontdekking geen vertraging oplopen.