12u09

Retie geeft grond in erfpacht aan mensen met beperking

Op de gemeenteraad van Retie is gisteravond beslist om een stuk grond in het dorp van Schoonbroek in erfpacht te geven aan de vzw Mekanders. Die wil daar een woonhuis bouwen voor 16 mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De vzw Mekanders heeft al woonhuizen in een aantal andere gemeenten in de Noorderkempen- maar Retie was nog een blinde vlek.
insluiten