23u46

Roemeniëkomitee Balen schenkt derde brandweerwagen aan vrijwilligerskorps

Vrijdag vertrekt een derde brandweerwagen vanuit Balen naar het Roemeense dorp Ladesti, de zustergemeente van Balen. Het Roemeniëkomitee van Balen helpt al meer dan 10 jaar het vrijwillige brandweerkorps in Ladesti met materiaal en opleidingen.

De hulpverlening in Ladesti verloopt niet altijd even makkelijk, de dichtsbijzijnde brandweerkazerne is zowat 45 kilometer verderop. Om sneller ter hulp te schieten, bij brand of verkeersongevallen, werd in 2009 dan ook een vrijwillig brandweerkorps opgericht in Ladesti.

Met medewerking van het Balense gemeentebestuur kon het Roemeniëkomitee de zustergemeente meteen helpen door een oude brandweerwagen te schenken. In 2013 kon ook een tweede afgeschreven brandweerwagen naar Ladesti. Het gemeentebestuur daar bouwde een garage waar de wagens geparkeerd en onderhouden kunnen worden. Balense brandweermannen gaven hun Roemeense collega's een opleiding zodat ze bij branden of verkeersongevallen gepaste hulp kunnen bieden. 

Hartelijk weerzien

"Na de vorming van de brandweerzone Kempen kwamen alle Balense voertuigen mee onder het beheer van de zone", klinkt het bij het Roemeniëkomitee. "Toen een paar maanden geleden de zone liet weten dat er een aantal afgeschreven voertuigen te koop waren, waaronder ook een Balense brandweerwagen van 2003, hebben we niet getwijfeld."

"En zo zal het komende weekend de derde brandweerwagen naar het zusterdorp gereden worden en dit samen met een aantal brandweerpakken die we in de loop van 2018 samen met andere Roemeniëkomitees konden bekomen. Maandag hopen we de overhandiging te kunnen doen. Tijdens die week volgt nog een opleiding voor de vrijwilligers."

"Omwille van de corona-maatregelen konden er de voorbije jaren geen bezoeken meer georganiseerd worden en het zal dus een heuglijk en hartelijk weerzien worden."