21u26

Saigo Sterrenbos in Mol heeft nu al geen plaats meer in buitengewoon onderwijs

De Molse school Saigo Sterrenbos kampt met een lange wachtlijst voor haar onderwijs type 2, waardoor ze volgend jaar 15 kindjes met een verstandelijke beperking geen plaatsje kan aanbieden. De school startte nog geen vier jaar geleden met type 2, waarbij ze zorg en onderwijs op maat voorziet voor kleuters en kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Momenteel zitten er 29 leerlingen in type 2, wat het absolute maximum is volgens de school, want de infrastructuur is niet voorzien op grotere aantallen. De school en het gemeentebestuur willen op termijn type 2 op Saigo Sterrenbos graag uitbreiden, maar dat is niet evident omdat de schoolinfrastructuur dan aangepast moet worden. 

De kleuters en kinderen uit type 2 worden individueel begeleid in kleine klasgroepjes. Die begeleiding gebeurt door een team van kinesisten, logopedisten, een orthopedagoog en een verpleegkundige. Zij willen de kinderen zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat ze later kunnen meedraaien in de samenleving. Daarnaast leren de kinderen ook tellen, lezen en schrijven op een rustig tempo.