18u18

Schaatsen verboden op Molse meren en plassen

Het gemeentebestuur van Mol verbiedt het schaatsen op de meren en waterplassen in de gemeente. Ook al vriest het dat het kraakt, door de stroming is het water onvoldoende bevroren. De kans dat je door het ijs zakt is groot en bovendien is het levensgevaarlijk.

Ook het Zilvermeer verbiedt om op het ijs te gaan. Ploeteren in de sneeuw, slibberen of glijden met de slee in de speeltuin van het Zilvermeer zijn wel toegelaten, mits het naleven van de coronamaatregelen.

De politie houdt toezicht op het naleven van dit schaatsverbod.