22u23

Schakelzorgcentra in Lier en Turnhout

Om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, wordt er volop gewerkt aan de uitbouw van zorghotels of schakelzorgcentra. In de schakelzorgcentra willen ze patiënten opvangen die goed genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, maar die om een bepaalde reden nog niet naar huis kunnen, zodat hun ziekenhuisbed vrijkomt. De zorghotels zullen bemand worden vanuit de eerstelijnszorg. Dat zijn huisartsen, thuisverplegers, psychologen, ... Voor de oprichting van schakelzorgcentra werd er in eerste instantie gekeken naar de bestaande infrastructuur. In onze regio zijn er 2 locaties geselecteerd.

Schakelzorgcentra in Lier en Turnhout

Bed Muzet uit Lier (foto: onder) is één van dergelijke locaties. De jeugdherberg ligt nabij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier, pal in de historische binnenstad. Er zijn nu 38 kamers; uitbreidbaar naar 50. Maar er is zelfs plaats voor 78 mensen. Ook het Talententhuis Turnhout aan de Graatakker, een gemengd internaat van de Vlaamse Gemeenschap, wordt één van die zorghotels. In een eerste fase wordt alles in het werk gesteld om er 45 patiënten op te vangen. Als de nood groter zou worden, kan de capaciteit maximaal naar 90 personen worden opgeschaald. Of de schakelzorgcentra echt operationeel worden, hangt af van de bevoegde minister.