7u46

SCK CEN en VITO gaan bossen uitdunnen voor meer biodiversiteit

In 40 hectare bos van SCK CEN en VITO vinden er dit voorjaar beheerswerken plaats om meer biodiversiteit te creëren. Momenteel bestaan de bossen voornamelijk uit uitheemse bomen, zoals de Corsicaanse of grove den. Bovendien bevinden de monotone dennenbossen zich in een slechte conditie. Daarom worden 25 à 30% van de zwakste bomen doelgericht gerooid, om zo de inheemse soorten weer nieuwe groeikansen te geven.

Beperkte biodiversiteit

Onder meer door de klimaatverandering en plagen, zoals de letterzetter, zijn de bossen van SCK CEN en VITO er slecht aan toe. Bovendien krijgen inheemse bomen in de donkere dennenbossen weinig groeikansen, wat de biodiversiteit in de ondergroei beperkt. Andere exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers, nemen het steeds vaker over.

Met de beheerswerken is het de bedoeling om op twee locaties de uitheemse ondergroei te bestrijden en een gerichte dunning uit te voeren. Enerzijds gebeurt dat in de bossen van het VITO, in de omgeving van de Europese School en achter de Straatsburglaan, en anderzijds in de bossen van SCK CEN, tussen het golfterrein Nuclea en de installaties van SCK CEN.

25 à 30% van de zwakke bomen worden gerooid. Zo krijgen de overblijvende bomen extra groeikansen en krijgt de bosbodem ook meer licht. Dat kan het ontkiemen van inheemse bomen (zoals de berk of lork) en ondergroei (zoals spork of lijsterbes) bevorderen.

Afronden voor het broedseizoen

De beheerswerken zullen midden februari starten en moeten afgerond zijn voor 1 april, want dan start het broedseizoen van de vogels. Het hout van de bomen zal voornamelijk gebruikt worden voor de productie van OSB-platen. Na de bomenkap zal het uitgedunde bos wellicht een troosteloze aanblik geven, maar de evolutie vraagt uiteraard wat tijd. De veerkracht van de natuur zal snel de overhand nemen. 

SCK CEN en VITO schakelen het gespecialiseerde studiebureau Biotoop in voor het beheer van hun bossen. De bosbeheerplannen worden ten slotte beoordeeld en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. 

Foto: archiefbeeld RTV