11u19

Sibelco start met dunningskap voor sterker bos aan Put van Rauw

Sibelco start binnenkort met een dunningskap in de bossen aan de oostkant van de Put van Rauw in Mol. Dat is nodig om de kwaliteit van het bos op te krikken. De noodzakelijke bosuitdunning, kap en toekomstige heraanplanting heeft op termijn een positieve impact op de diversiteit van planten en dieren.

Bij de dunningskap worden een aantal geselecteerde bomen gekapt. Hierdoor krijgen de overblijvende bomen opnieuw ruimte om verder te groeien. Het gaat over bomen met rechte stammen of bijzondere natuurwaarden zoals holten voor allerlei dieren, zeldzame boomsoorten of landschappelijk markante kenmerken. De exotische boomsoorten, zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,…,  die inheemse bomen en planten bedreigen worden bij voorkeur verwijderd. 

Het sparrenbos nabij het sportveld en de school is zwaar aangetast door de letterzetter, een schorskever. Het volledige bos wordt gekapt en later dit jaar opnieuw aangeplant als een inheems loofbos met eik, linde, haagbeuk, tamme kastanje,... Voor de biodiversiteit is dat een enorme meerwaarde. Ook hier wordt het hout afgevoerd voor verwerking tot OSB-platen.
 
Deze werken passen in het bosbeheerplan dat Sibelco gebruikt om op lange termijn het betrokken bos te beheren. Straks meer in RTV Vandaag.