5u37

Sint-Willebrorduskerk in Merksplas wordt gerestaureerd

De Sint-Willibrorduskerk van Merksplas is dringend aan renovatie toe. Dat blijkt uit een onderzoek van de Monumentenwacht. Er zijn herstellingen nodig aan de daken en gevels, de bliksemafleider, het houtwerk op de zolder, de koper- en loodstructuur, de metalen kruisen, … De investeringskost wordt geraamd op 489.028 euro. Minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, kent een subsidie van 142.024 euro toe. De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven en wil in begin 2021 starten met de werken.