23u31

Sophie Vangheel (Cunina) eerste vrouwelijke ereburger van Geel

Sophie Vangheel, de stichtster en bezielster van de ngo Cunina, is voortaan ereburger van de stad Geel. Sophie Vangheel zet zich met Cunina al 30 jaar in voor kinderen in onder ander Nepal, Haïti, Zuid-Afrika en de Filipijnen. De stad Geel wil haar inzet belonen met het ereburgerschap. De afgelopen jaren kregen ook al kunstpaus Jan Hoet en muzikant Jef Neve deze eer. En in een verder verleden werd Armand Preud'homme, componist van onder andere "op de Purp'ren Hei", ereburger van Geel. (Foto: Cunina)