6u21

Spoorwegovergang Statiestraat Mol extra weekend dicht

Vanaf vrijdagavond 22 uur tot zondagavond gaat de spoorwegovergang in de Statiestraat nog een extra weekend volledig dicht. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet passeren.

De Leenhofstraat is tijdens het weekend nog tot maandagmorgen 7 december volledig afgesloten voor het in- en uitrijden van het werfverkeer, uitgezonderd bewoners. Een omleiding is voorzien. 

Infrabel voert vernieuwingswerken uit in de stationsomgeving. Zowel de spoorwegovergang van de Statiestraat als de spoorinfrastructuur tussen de Statiestraat en Ginderbuiten worden aangepakt. De werken zorgen mogelijk voor enige geluidshinder. Infrabel stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.