14u20

Stad Mechelen en VDAB willen meer Mechelaars aan het werk

Zopas bekrachtigde de Mechelse gemeenteraad de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en VDAB. Bedoeling is om meer Mechelaars aan het werk helpen en mensen in armoede versterken.

Kinderarmoede

Stad Mechelen, die deze legislatuur een speerpunt maakt van de strijd tegen kinderarmoede, wil ouders uit kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen in hun vaak moeilijke zoektocht naar werk. Om de kans op armoede vroeger te detecteren, werken ze samen met lokale zorgverleners: kwetsbare toekomstige ouders krijgen intensieve begeleiding van het Sociaal Huis via het centraal aanmeldpunt OPkomst. Voor de werkzoekenden volgen er praktische afspraken voor prioritaire opvolging door VDAB.

Jeugdwerkloosheid

Een van de acties om meer Mechelaars aan het werk te krijgen, is het vermijden van jeugdwerkloosheid. Stad Mechelen en VDAB zijn partners in de strijd tegen ongekwalificeerde schooluitval .VDAB beschikt ook over jongerenconsulenten die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Mechelen engageert zich om het netwerk van de jongerenconsulenten van VDAB en de netwerkmanager Onderwijs van VDAB mee te versterken. “Dat deze aanpak werkt, bewijzen de cijfers.

Eind januari daalde in de stad Mechelen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 20 en 24 jaar met 2% terwijl dit in de rest van Vlaanderen steeg met 3,6%”, besluit Greet Geypen, schepen van economie, ondernemen en werk. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025.