6u16

Stad Mechelen zet controleploegen in tijdens zonnig weekend

De stad Mechelen heeft dit weekend met verschillende ploegen gecontroleerd of haar inwoners de maatregelen tegen het coronavirus naleefden. Naast de politie gingen bijvoorbeeld ook een tiental gemeenschapswachten en jongerenwerkers op pad. Zij hielden een oogje in 't zeil op de pleinen, parken en speelbosse
insluiten