15u34

Stad Turnhout pakt rattenprobleem aan

Turnhout neemt extra maatregelen in de strijd tegen ratten. Bovenop de bestaande acties test de stad een nieuw verdelgingssysteem en de groendienst gebruikt ook een nieuw soort gif. Daarnaast zullen vervuilers ook strenger aangepakt worden, want afval en zwerfvuil trekt ratten aan.

“Het aantal meldingen van ratten in het stadscentrum en in woonstraten neemt toe”, stelt burgemeester Paul Van Miert vast. “We gaan dus drastische maatregelen treffen bovenop de acties die we altijd al ondernemen.” De stad voert momenteel tests uit met een nieuw verdelgingssysteem. Een soort grote kasten waar de ratten met voer naartoe worden gelokt. Bovendien kunnen deze rattenvallen vanop afstand worden gemonitord en geactiveerd. Als dat nieuwe systeem goede resultaten geeft, wordt het verder uitgebreid. De groendienst gebruikt daarnaast ook een nieuw soort gif, dat efficiënter zou moeten zijn.

Vanaf 1 november worden ook zakjes rattengif uitgedeeld aan de bewoners, zodat zij op hun eigen terrein ook overlast kunnen aanpakken. Ze mogen gratis een startpakketje ophalen in het Stadskantoor. Voor vervolgdosissen kunnen ze terecht bij tuincentra en doe-het-zelfzaken.

Afval en zwerfvuil

Verantwoordelijkheidszin en solidariteit spelen ook een rol bij de aanpak van de grote oorzaken: afval en zwerfvuil. “Elke dag rijden onze ploegen rond om zwerfafval te ruimen en zijn er zwerfvuilvrijwilligers in de weer om andermans vuil op te rapen. Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun afval, is het alsof we het ongedierte gewoon uitnodigen voor een groots buffet in onze straten,” stelt schepen van Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers

Tijdens de volgende gemeenteraadszitting ligt een voorstel ter goedkeuring voor waarmee het stadsbestuur vervuilers aansprakelijk wil stellen. "We hebben het plan om drie gemeenschapswachten het mandaat te geven om vaststellingen te doen en GAS-boetes uit te delen bij overtredingen tegen afval- en zwerfvuilverordeningen”, zegt schepen Boogers. Na preventie en sensibilisering gaat de stad nu beboeten.

Foto: Rechtenvrije stockfoto