14u39

Staking in gevangenissen in Merksplas en Hoogstraten

Slechts 20 procent van de cipiers van de gevangenissen van Merksplas en Hoogstraten is vandaag aan het werk. Het personeel doet mee aan de nationale staking. De penitentiaire beambten staken tegen de minimale dienstverlening die minister van Justitie Geens wil invoeren bij stakingen. Ze zijn vooral misnoegd over de manier van onderhandelen van de minister.