4u54

Start werken aanleg overstromingsgebied langs Scheppelijke Nete

De buurtbewoners van de Scheppelijke Nete kunnen binnenkort gespaard blijven van wateroverlast. Langs de Scheppelijke Nete in Mol gaat de provincie een overstromingsgebied inplanten. Daarvoor werd de Burgemeesterloop, een zijstroom van de Scheppelijke Nete, al verlegd. Nu starten de eigenlijke werken voor de aanleg van een overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Gompel. Het gebied ligt tussen de Zuiderring (N 71), Toemaathoek, Gompeldijk en de spoorlijn. Eerst worden afval en constructies opgekuist. Daarna worden alle bomen en struiken, die niet thuishoren in een overstromingsgebied gekapt en afgevoerd. Het natuurlijk maaiveld wordt hersteld en ruimingswallen worden afgegraven zodat het gebied sneller kan worden aangesproken voor waterberging. Vanaf de Gompeldijk komt er een onderhoudspad. Dit zal ook dienstdoen als zachte verbinding voor wandelaars en fietsers. De werken zullen ongeveer zes maanden duren.