12u23

Steenweg op Gierle krijgt grondige facelift en wordt veiliger en groener

Het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Turnhout willen de Steenweg op Gierle (N140) een grondige facelift geven. Die wordt volledig heraangelegd tussen de Oudstrijderslaan en de Raadsherenstraat. De nieuwe weg moet veiliger, vlotter en groener worden. Er komen bredere fietspaden, middenbermen, verschillende rotondes en meer bomen. De eerste plannen zijn nu klaar en worden voorgelegd aan de bewoners en ondernemers van de Steenweg op Gierle en de straten in de omgeving. De werken zelf zijn pas voorzien in 2022. De timing hiervan is afhankelijk van een aantal grondverwervingen waarover AWV en stad Turnhout de eerste gesprekken gevoerd hebben met de betrokkenen.