5u39

Stemcomputers met audio-ondersteuning voor blinden en slechtzienden

Kiezers met een visuele beperking kunnen in Mechelen ook bij verkiezingen van nu zondag gebruik maken van stemcomputers met audio-ondersteuning. Vroeger moesten blinden of slechtzienden iemand meenemen in het stemhokje om hen te helpen, of ze gaven een volmacht. Maar sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen loopt er in Mechelen een proefproject. Via audio-instructies en een bedieningspaneel met knoppen worden slechtzienden door de stemprocedure geloodst. Het is de bedoeling om het project ook uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. Straks meer in RTV Vandaag.