3u08
De wereld vandaag
donderdag 29 september
15°C
0 km

Studiebureau denkt na over toekomst van Noorderwijk

Studiebureau Atelier Romain maakt in opdracht van het stadsbestuur van Herentals een masterplan op voor de dorpskern van Noorderwijk. Dat moet een houvast bieden voor latere ontwikkelingen. Er zijn drie mogelijke scenario's. De nadruk ligt altijd op een levendig centrum rond de publieke ontmoetingsplekken, met behoud van groen en het bewaren van de dorpse identiteit.

Niet bindend

In het eerste scenario zou de school op één site komen in de omgeving van de Kleuterstraat. De Chiro kan dan naar het oude zwembad verhuizen en op de site van de Chiro kan een nieuw parochiecentrum met toneelzaal komen. In het tweede scenario verhuist de school naar de Olenseweg en blijft de Chiro op de huidige locatie. In het derde scenario wordt niet alleen buitenruimte, maar ook binnenruimte gedeeld. Dat biedt meer mogelijkheden rond woonvormen en extra groen.

De scenario’s zijn niet bindend. Ze zijn alleen een leidraad om de bewoners en belanghebbenden mee aan het denken zetten over mogelijke opties. De feitelijke opmaak van het masterplan voor Noorderwijk is voor dit najaar.