14u56

Subsidies voor Molse gemeenschapshuizen in Millegem en Gompel

Gemeenschapshuizen Miloheem en parochiezaal Gompel krijgen van het Molse gemeentebestuur een infrastructuursubsidie. 100.000 euro gaat naar het Miloheem en 12.500 naar parochiezaal van Gompel. Het Miloheem en de parochiezaal van Gompel brengen inwoners samen en vormen de thuisbasis voor tal van verenigingen, luidt het. Daarom biedt het nieuwe gemeentelijke infrastructuurfonds gemeenschapshuizen een nieuw toekomstperspectief. De subsidie bedraagt 50% van de investering.

Het Miloheem in Millegem kan rekenen op een subsidie van 100.000 euro. Daarmee zullen verbeteringswerken aan het gebouw gebeuren. Het Miloheem in Millegem huisvest ongeveer 20 verenigingen die regelmatig de lokalen gebruiken. Jaarlijks worden er meer dan 600 activiteiten georganiseerd.  

Nog eens 12500 euro gaat naar de vernieuwing van het dak van de parochiezaal van Gompel. In het voorjaar van 2019 werd het dak van het parochiecentrum al volledig vernieuwd. Door slijtage waren lekken ontstaan waardoor de werken niet langer konden worden uitgesteld.