5u52
De wereld vandaag
dinsdag 5 juli
23°C
0 km

Tegen 2045 nog 3 Kempense ziekenhuizen: "Maar met breder zorgaanbod"

Tegen 2045 zullen er in de Kempen nog maar 3 in plaats van 5 ziekenhuizen zijn. Eén in Turnhout, Herentals en in Geel of Mol. Maar die zullen dan wel behalve basiszorg ook gespecialiseerde zorg aanbieden die er nu nog niet is, zoals moderne hartchirurgie of kankeronderzoek. En er komt ook een verschuiving van de bedden. Door de vegrijzing zal het aantal plaatsen op pediatrie en materniteit verminderen en komen er meer plaatsen vrij voor geriatrie. Alles staat in een nieuw plan van het Ziekenhuisnetwerk Kempen.
insluiten