18u51

Tellingen noord-zuidverbinding

Op 9 locaties in de buurt van de noord-zuidverbinding tussen Kasterlee en Geel voert het agentschap Wegen en Verkeer tellingen uit om het effect van de nieuwe route door de Kempen te meten. Voor de noord-zuidverbinding is jarenlang geijverd vanuit de Kempen en nu moet blijken welke gedragsverandering de verbinding teweeg heeft gebracht.
insluiten