23u57

Tentoonstelling brengt geschiedenis van Ramselse Strokapel tot leven

De Herseltse Erfgoedcel vertelt in een tentoonstelling de geschiedenis van de Ramselse Strokapel.

Van boom tot kapel

Unieke stukken nemen bezoekers mee tot in de 17e eeuw toen er een eerste kapelletje werd gebouwd.

Het begon allemaal bij de vondst van een Mariabeeldje in een eikenboom. Sindsdien kent de Strokapel een geschiedenis met religieuze intriges, verering, processies en miraculeuze genezingen.

Renovatie in beeld

De tentoonstelling toont ook de grondige renovatie van de kapel waarbij er meer duidelijkheid kwam over de opmerkelijke bouwgeschiedenis. Die werd meermaals vergroot en zelfs compleet omgedraaid. De restauratie verliep van 2017 tot 2020. 

“Ramsel en de gemeente Herselt zijn trots op hun mooie Strokapel die na de restauratie eindelijk weer de favoriete locatie voor doopsels, huwelijken en cultuur en erfgoed kon worden”, zegt schepen van Erfgoed Pieter-Jan Parrein.

“De fijne samenwerking met de Herseltse Erfgoedcel leidde tot deze prachtige historische overzichtstentoonstelling.”

Aan de hand van fotomateriaal, maquettes en documenten wordt de geschiedenis van deze kapel blootgelegd. De tentoonstelling loopt van 15 augustus tot 31 augustus.