7u14

Tien jaar langer kernafval

Het langer openhouden van twee Belgische kerncentrales in Doel en Tihange, waarover de federale regering een princiepsakkoord aankondigt, zal tien jaar langer voor kernafval zorgen dat in ons land geborgen moet geworden. Voor het laagradioactief afval is dat sowieso in Dessel in de nieuwe bunker die daarvoor gebouwd wordt in de vorm van een grafheuvel.

Het hoogradioactief afval wordt nu nog tijdelijk opgeslagen bij Belgoprocess maar moet in een diepe kleilaag ergens in ons land geborgen worden. Die berging wordt al decennia lang onderzocht in een ondergronds lab bij het SCK in Mol. Een locatie voor de berging is nog altijd niet gekozen.