14u24

Toch nieuwe studentenkamers rond Thomas More in Geel

Er wordt momenteel weer druk gebouwd langs de Larumseweg in Geel. Het schepencollege had zich tegen de komst van nieuwe studentenkoten gekant, na protest uit de buurt. Maar de provincie keurde toch de vergunningen goed, omdat Geel nog geen aangepast ruimtelijk structuurplan heeft.
insluiten