13u39

Trajectcontrole in Wilgenstraat van start tegen sluipverkeer

Trajectcontrole in de Wilgenstraat in Mechelen moet snelheidsduivels en sluipverkeer in de buurt aanpakken. De automatische snelheidscontrole past in een reeks van maatregelen om de leefbaarheid in de wijk Tervuursesteenweg aan te pakken en komt er na een inspraaktraject met de wijkbewoners.

ANPR-camera's

Over een afstand van 600 meter tussen de Jubellaan en de Tervuursesteenweg registreren voortaan ANPR-camera’s continu de snelheid van het passerende verkeer. Om sluipverkeer in de overige verbindingsstraten tussen de hoofdassen te vermijden worden er verkeersplateaus, rijbaankussens, een verbod op zwaar verkeer en een bussluis geïnstalleerd.

Gewenningsmaand

“Zoals steeds bij de invoering van een nieuwe trajectcontrole lassen we een gedoogperiode van 1 maand in, waarin we nog niet verbaliseren. De hele maand mei krijgen overtreders enkel een schriftelijke waarschuwing. Met vaste signalisatie die wijst op trajectcontrole en tijdelijke tekstkarren gaan we de chauffeurs sensibiliseren. Het snelheidsregime verandert evenwel niet. Dat blijft 30 km/u voor de hele wijk, maar toch willen we uit hoffelijkheid de chauffeurs goed inlichten en waarschuwen alvorens over te gaan op verbalisering”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Wie vanaf 1 juni nog te snel rijdt, krijgt een GAS-boete van minstens 53 euro. Alleen wie meer dan 20 km/u te snel rijdt, ontvangt nog altijd een gerechtelijk PV voor een zware snelheidsovertreding.

De Wilgenstraat is de eerste van een reeks nieuwe trajecten die de stad Mechelen deze bestuursperiode wil uitrollen. De volgende trajectcontroles die in de steigers staan, zijn Rijmenamsesteenweg en  Europalaan. Voor de komende drie jaar heeft de stad al 1,4 miljoen euro begroot voor bijkomende trajectcontroles.