14u13

Trend: meer kinderen op internaat in Lier

Steeds meer ouders schrijven hun kinderen in op een internaat. En dat begint al op jonge leeftijd, want voor veel ouders, van nieuwe samengestelde gezinnen bijvoorbeeld, is het internaat de ideale oplossing. Het Sint-Aloysius Internaat in Lier ziet dit jaar een verviervoudiging van het aantal lagere schoolkinderen.
insluiten