11u14

Tunnels regelen voortaan amfibieverkeer

De provincie heeft onder de Witputstraat in Herselt vier amfibietunnels gemaakt. Zo kunnen de dieren tijdens hun trek van het provinciaal groendomein Hertberg naar de poelen van de Kwacht en de Witput veilig de straat kruisen. In het verleden vielen daarbij veel slachtoffers. Uit tellingen bleek dat er op het hoogtepunt van de trek meer dan 100 verkeersslachtoffers per nacht vielen.

Vrijwilligers, de gemeente en provincie Antwerpen namen de voorbije jaren al wel verschillende maatregelen. Zo werden er afsluitingen en schermen geplaatst die ervoor zorgden dat de dieren ’s nachts in een genummerde emmer terechtkwamen. De volgende ochtend werden ze dan geteld en veilig overgezet. Maar dat was zeer arbeidsintensief. Daarom werd er een betere en meer permanente oplossing gezocht om de amfibieën veilig te laten oversteken.

De doeltreffendheid van de tunnels wordt verder opgevolgd door de buurtvrijwilligers en medewerkers van provincie Antwerpen. Hiervoor worden er tijdens de trek ook fuiken geplaatst in de tunnels om de dieren te kunnen tellen. De schermen en emmers worden nog verder ingezet op plaatsen waar dieren de tunnels niet kunnen bereiken en op andere knelpunten in de omgeving van groendomein Hertberg.