7u15

Turnhout sluit zich aan op online meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Turnhout heeft zich aangesloten bij het het online platform safer cities. Daarop kunnen mensen aangiftes doen wanneer en vooral waar ze zijn lastig gevallen. Op die manier wil de stad in samenwerking met Plan International de plekken waar veel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt aanpakken.
insluiten