12u56

Turnhout verwerkt meer dan 3000 Vlaamse oude drukken

3 000 oude Vlaamse werken zijn voortaan beschikbaar in Turnhout. De oude drukken komen uit het Archief (2 575 exemplaren), uit het Begijnhofmuseum (388), uit de bibliotheek & het kenniscentrum van Corpus Christianorum (37) en uit het Nationaal Museum van de Speelkaart (10).

De Vlaamse oude drukken in openbare collecties in Turnhout zijn nu ontsloten in de STCV-databank (Short Title Catalogus Vlaanderen - de bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen) die zo wordt uitgebreid met meer dan 3 000 titels. Toen aan het karwei begonnen werd in maart 2012, dacht men dat de helft van het uiteindelijke aantal: ongeveer 1 500 werken in aanmerking zouden komen.

In 2020 voegde het Archief bij alle drukken uit de eigen collectie nog een scan toe van de titelpagina. Naast grondige beschrijvingen van boeken, bevat de STCV namelijk ook afbeeldingen van titelpagina's en eventueel van andere onderdelen van de tekst die de beschrijving kunnen versterken. Veel van de aanwinsten uit het Stadsarchief werden gedrukt in de periode 1780-1800. In dat woelige einde van de achttiende eeuw woedde er een heuse publicatiestrijd, parallel met het strijdgewoel op de échte slagvelden: het verzet tegen de Oostenrijkse regering, de Brabantse Omwenteling, de Franse verovering, de Boerenkrijg.