21u10

Turnhout zoekt inburgeringscoaches

Voor het project 'Samen inburgeren' is de stad Turnhout op zoek naar inburgeringscoaches. De coaches zijn personen die goed Nederlands spreken, een breed netwerk hebben én ze moeten Turnhout ook heel goed kennen. Ze moeten bereid zijn om gedurende 10 maanden minsten twee keer per maand samen met de inburgeraar een activiteit te ondernemen. Op die manier kunnen deze de stad en de Belgische gewoonten beter leren kennen. De coaches komen op hun beurt in contact met andere culturen. De voorbije zes jaar zijn er al meer dan 120 duo’s gevormd en ook heel wat vriendschappen ontstaan. Op donderdag 25 januari is er een infosessie in het Stadskantoor.