12u04

Twee vaccinatiecentra voor Klein-Brabant en Willebroek

De locaties voor de vaccinatiecentra van Klein-Brabant en Willebroek zijn gekend. Die komen respectievelijk in CC De Binder in het centrum van Puurs en in een magazijn van AED Group vlakbij het station en naast de brandweerkazerne van Willebroek.

Beide locaties zijn ongeveer even groot en bieden plaats voor 4 vaccinatielijnen. Zo zullen er 80 tot 100 mensen per uur kunnen gevaccineerd worden, zo'n 1000 per dag. Straks meer in RTV Vandaag.