18u01

Twee weken onderhoudswerken op de ring van Lier tussen Liersesteenweg en spoor

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf donderdag 30 juni onderhoudswerken uit op de R16, de ring rond Lier. Tussen de Liersesteenweg (N14) en de brug over het spoor krijgt de ring in beide richtingen een nieuwe asfaltverharding. Gelijktijdig vernieuwt en verbreedt AWV de fietspaden. De werken zullen twee weken duren.

Twee weken dag en nacht werken

De asfalteringswerken waren oorspronkelijk gepland in april, maar werden vanwege het slechte weer uitgesteld. De werken starten nu op donderdagavond 30 juni om 20 uur. De aannemer werkt dag en nacht door, ook in de weekenden.
 
Tijdens de voorbereidende werken (fase 1 en 2) legt de aannemer een doorsteek aan in de middenberm ter hoogte van het kruispunt met de Liersesteenweg (N14) en wordt het kruispunt Mallekot geasfalteerd. De R16 is dan ter hoogte van de werfzone volledig afgesloten voor verkeer in beide richtingen. In de nacht van donderdag 30 juni op vrijdag 1 juli is de ring afgesloten tussen Hagenbroeksesteenweg en Liersesteenweg. Van vrijdagavond 1 juli tot en met zondagnacht 3 juli is de ring afgesloten tussen de Hagenbroeksesteenweg en Antwerpsesteenweg.
 
De overige werken gebeuren weghelft per weghelft in enkele korte fases die elkaar snel opvolgen. Het verkeer op de ring kan steeds in twee richtingen passeren (één rijstrook per rijrichting) op de andere weghelft. Zijstraten die uitkomen in de werfzone zijn afgesloten. Er gelden omleidingen via de achterliggende straten. Ook fietsers moeten omrijden tijdens de werken.

Op de website www.wegenenverkeer.be/lier staat een overzicht van de werkfases en de bijhorende omleidingen.