6u05

Tweede fase van restauratie tuin aartsbisschoppelijk paleis van start

De komende maanden wordt de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen gerestaureerd. Tijdens de werken blijft de tuin gesloten. In de zomervakantie opent de vernieuwde tuin zijn deuren om te genieten van de rust en de stilte.

Sinds maart 2019 is een gedeelte van de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis toegankelijk voor het publiek. Het is de eerste officiële stiltetuin in Mechelen. Voorafgaand aan deze opening startte eind 2016 het eerste deel van de restauratiewerken. De tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen en de tuinmuur werden toen in hun oude glorie hersteld. En er werd ook een nieuwe pergola gebouwd. Nu is het tijd voor het volgende deel van de restauratie.

Ha-ha

De inrichting van de tuin net voor de Eerste Wereldoorlog dient als leidraad. De tuin bestond toen uit twee helften op beide oevers van de Melaan. Deze vliet kan niet opengelegd worden omdat de hoofdriolering zich in de historische bedding bevindt. Daarom is er gekozen voor de aanleg van een ha-ha om het tracé van de Melaan deels te reconstrueren. 

Een ha-ha is een droge gracht met aan de ene kant een steile muur en aan de andere kant een glooiende helling. De ha-ha zal in deze private tuin subtiel de contouren afbakenen van de ‘oever’ die voor het publiek toegankelijk is zonder de harmonie en de zichtlijnen op de tuin en het paleis te verstoren. De zuidelijke historische kaaimuur van de Melaan die in december 2019 werd vrijgelegd, wordt als onderdeel van de ha-ha gerestaureerd. De andere kaaimuur blijft als archeologisch overblijfsel ondergronds bewaard. Op het brevierpad verbindt een nieuwe brug de tuindelen. 

Bomen in de tuin

De focus ligt op het behoud en de heraanplant van bomen. Voor de oudste bomen werd een veteraan-boombeheerplan opgesteld om ze zo gezond mogelijk te houden en hun levensduur te verlengen. Alle bomen kregen daarbovenop een veiligheidscontrole. De laatste jaren werden al enkele bomen aangeplant om kale plekken in de bosrijke rand aan te vullen.

Bij de keuze voor nieuwe bomen wordt gekeken naar het historische kader en de ecologische meerwaarde. Zo wordt in het noordelijke deel van de tuin opnieuw een boomgaard aangeplant zoals ingetekend in het 19de-eeuwse tuinontwerp.