19u11

Unieke nederzetting uit IJzertijd opgegraven

Een opvallende ontdekking dan tijdens werken aan een nieuwbouwverkaveling in Retie. Archeologen hebben daar nederzettingen uit de Ijzertijd opgegraven, zo'n 800 jaar voor Christus. De geschiedkundigen vonden de overblijfselen van een zestal woningen, drie waterputten en een twintigtal bijgebouwen.Vorig jaar werd in de buurt van de site ook al een deel van diezelfde nederzetting aangetroffen.
insluiten