23u50

Vanaf zaterdag verboden water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx nu een tijdelijke uitbreiding van dat onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is vanaf zaterdag van kracht.

Het droge weer van de jongste weken zorgt voor een sterke daling van de waterpeilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen in onze regio. Uit de peil- en debietmetingen in de Kleine Aa, Mark, de Aa (Maasbekken), de Aa (Netebekken), Molenbeek/Bollaak, Kleine Nete, Grote Nete, Grote Laak, Wimp en Antitankgracht (gedeeltelijk) van de afgelopen 14 dagen, blijkt dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Dat betekent dat de lage waterstanden een ernstige bedreiging zijn voor fauna en flora in en rondom de waterloop en het ecosysteem dat ervan afhankelijk is.

 

Zolang de droogte aanhoudt

Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is heeft gouverneur Berx een onttrekkingsverbod ingevoerd voor deze stroomgebieden. Dit verbod gaat zaterdag in en blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen.

Sinds 1 januari 2022 geldt al een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. 

Foto: archiefbeeld