15u18

VDAB: "Veel jobs voor getroffen personeel van CG Power Systems"

CG Power Systems, het vroegere Pauwels Trafo, was ooit een van de meest toonaangevende bedrijven in de hele regio. Zowat 10 jaar geleden stelde het bedrijf nog meer dan 1000 werknemers tewerk. Maar na een reeks herstructureringen bleef daar de laatste jaren nog minder dan de helfr van over. Veel ex-werknemers van CG Power Systems hebben een technisch profiel, en de VDAB denkt alvast dat die mensen snel een andere baan zullen vinden.
insluiten