13u15

Verkeersknip achter golfclub Steenhoven County Club in Postel

Het gemeentebestuur van Mol plaatst een verkeersknip in de Steenovens in Postel. Die moet het landbouwverkeer dat de percelen achter golfclub moet bereiken, laten omrijden via de Erselseweg. De knip wordt als proefopstelling tot 30 september geplaatst. Nadien volgt een evaluatie in samenwerking met de buurtbewoners en de betrokken landbouwers.

Momenteel kampt Steenovens – een onverharde zandweg met aanpalend een recreatief fietspad – met sluipverkeer en conflictsituaties. Daarom plaatst het gemeentebestuur verkeerspaaltjes op Steenovens, net voorbij de toegang tot golfclub Steenhoven Country Club. Er wordt ook een snelheidslimiet van 30 km per uur ingevoerd.

Voor de landbouwpercelen achter de golfclub bestaat er een perfect alternatief. Zij kunnen via de Eerselseweg (N123) en vervolgens via de Grensweg rijden. Ze kunnen ook via de Lindendreef in het Nederlandse gehucht Weebosch rijden.