14u28

Verkoop van landbouwgrond in Duffel geschorst

In Duffel is er heel wat beroering rond de verkoop van vijf percelen landbouwgrond in de Heuvelstraat. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het Sociaal Huis van Mechelen verkocht de gronden vorig jaar aan melkveehouder Karel Vanlommel. Die wil er een landbouwbedrijf vestigen. Maar de verkoop werd vorige maand geschorst nadat een buurtbewoner naar de Raad van State trok. De buurtbewoner deed, net als de landbouwer, een bod onder gesloten omslag, maar trok aan het kortste eind. Hij was het hier niet mee eens en vroeg bij de Raad van State een schorsing van de verkoop. Het OCMW-decreet stelt namelijk dat de verkoop van gronden steeds via een openbare verkoop moet verlopen, tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken. Dat was volgens de buurtbewoner niet het geval. De Raad van State oordeelde nu dat er inderdaad een andere procedure had gevolgd moeten worden en ging daarom over tot de voorlopige schorsing van de verkoop. Later neemt de Raad een definitieve beslissing over een eventuele totale vernietiging van de verkoop aan Vanlommel.