23u51

Vernieuwingsoperatie Turnhoutse Parkwijk start eind april

Eind april start woonmaatschappij DE ARK en stad Turnhout met de grote vernieuwingsoperatie van de Parkwijk. De huidige appartementsblokken 4, 5 en 6 aan de Parkring gaan dan tegen de vlakte. Na de zomer start de bouw voor de nieuwe Parkappartementen.

Hedendaags aanbod

De appartementsblokken aan de Parkring zijn verouderd, ze zijn niet optimaal geïntegreerd in de omgeving en ze voldoen bovendien niet aan hedendaagse energie- en comfortnormen. DE ARK kiest daarom voor een totale sloop en vernieuwbouw. Zo worden de appartementen en de terrassen groter dan in de huidige blokken. Er worden ook verschillende types gerealiseerd, met altijd minstens twee slaapkamers Daarnaast komt er op vraag van de bewoners ruimte voor een buurthuis en een wassalon.

Op de vrijgekomen plaats worden alvast vier van de zes nieuwe gebouwen gerealiseerd. In de tweede fase, vanaf 2023, worden de drie overblijvende oude gebouwen gesloopt om plaats te maken voor de twee resterende nieuwe gebouwen. Die zullen klaar zijn in 2025.

De nieuwe Parkappartementen zijn een eerste stap in de vernieuwingsoperatie. Ook het openbaar domein wordt aangepakt, eerst rondom de appartementen, daarna systematisch ook in de rest van de buurt.