22u33

Vier waardevolle muurschilderingen in de OLV-over-de-Dijlekerk onder de loep

De kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie in Mechelen laat de staat en de mogelijke restauratieopties onderzoeken van 4 waardevolle muurschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Deze schilderingen zijn van historisch belang voor de stad.

Ze werden doorheen de eeuwen al verschillende keren gerestaureerd en geretoucheerd. Nu zijn ze vervuild, vertonen kleine barsten en er ontbreken op verschillende plaatsen onderdelen.

Onderzoekers van de ‘Verenigde Onderzoekers Compagnie’ zullen eerst archiefonderzoek doen om te proberen achterhalen welke technieken in de 19de eeuw op de schilderingen werden toegepast. Ze zullen ook alle materialen en schade in kaart brengen en vervolgens plaatselijk testen wat de beste restauratietechniek is per schildering. Straks meer in RTV Vandaag.