23u36

Vijf gemeenten willen meer investeren in cultureel erfgoed

De gemeenten Duffel, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek hebben samen de nieuwe culturele erfgoedcel Rivier&Land opgericht. Ze engageren zich om de komende beleidsperiode extra te investeren in hun cultureel erfgoed en werken hiervoor samen met Igemo.

De culturele erfgoedcel richt zich op roerend en immaterieel erfgoed. Simpel gezegd: roerend erfgoed betekent alles wat je kan vastnemen en verplaatsen, zoals schilderijen, beeldhouwwerken of gebruiksvoorwerpen. Immaterieel erfgoed gaat over de kennis, gewoonten en praktijken die we willen koesteren en bewaren in onze samenleving. 

Beleidsplan

Om te bepalen wat de erfgoedcel concreet gaat doen, heeft IGEMO  bijna een jaar lang het erfgoedveld in de regio verkend. Bij meer dan 40 erfgoedactoren werd gepeild naar bedreigd erfgoed, naar de motivatie om voor erfgoed te zorgen en hoe IGEMO dat veld het beste kan ondersteunen. 

De bevindingen leidden tot een beleidsplan met volgende speerpunten: stimuleren van samenwerking, ondersteunen van vrijwilligerswerkingen en archivering, in kaart brengen van erfgoedcollecties en immaterieel erfgoed, oprichten van een erfgoedbibliotheek, begeleiden van lokale en regionale musea en het ontsluiten van cultureel erfgoed naar het brede publiek.