11u58

Vlaams parlementslid uit bezorgdheid over geluidsstudie Battel

Vlaams parlements Freya Perdaens (foto) uit Mechelen uit haar bezorgdheid over de studie naar geluidshinder op de kruising tussen de E19 en de N16 in Battel. Ze vreest dat de timing van de studie, in het voorjaar van 2021 en dus wanneer het rustiger was door de coronamaatregelen, mogelijk geen goede weergave zal zijn van de werkelijkheid.

Twee actiegroepen, Werkgroep Battel en Klimaan Mechelen, zijn ook actief om de geluids- en milieuoverlast te Battel en Mechelen aan te kaarten. Perdaens zette de studie op de agenda in het Vlaams Parlement. De studie vond tijdens het voorjaar plaats. Na een nieuwe vraag van Perdaens blijkt dat de oplevering van de studie pas in juli 2021 gebeurt.

“Ik heb wel bedenkingen dat de studie tijdens de Coronacrisis wordt uitgevoerd, wanneer het minder druk is”, geeft Perdaens aan. “Hopelijk bevestigt de studie de overlast voor de buurt en worden deze zomer ook de gepaste maatregelen genomen. Door de lopende bouwprojecten is de vrees immers terecht dat de drukte en dus ook de overlast alleen maar zal toenemen.”