19u45

Vlaamse subsidies voor Kempense erfgoedprojecten

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele maakt in totaal 13 miljoen euro vrij voor 18 erfgoedprojecten. Ook het Hof ter Laken in Booischot (foto), mouterij-brouwerij Brosens in Hoogstraten en het Turnhoutse Begijnhof krijgen subsidies.

De subsidies werden onderverdeeld in verschillende relancethema's. In het thema 'Erfgoed en Toerisme' voorziet de Vlaamse overheid geld voor Hof ter Laken in Booischot. De subsidies zullen onder meer gebruikt worden om het kasteel verder te ontsluiten en energiezuiniger te worden. De remise van krijgt een herbestemming tot creatieve ateliers met ruimte voor lokale ondernemers.

Ook voor de restauratie en de herbestemming van het poortgebouw van het Turnhoutse Begijnhof wordt geld voorzien.

In het thema 'Economische invullen van erfgoed' wordt ten slotte ook geld voorzien voor de voormalige mouterij-brouwerij Brosens op de Vrijheid in Hoogstraten. "De restauratie en herbestemming zullen van deze microbrouwerij het hart maken van een woonontwikkeling die buurtverbindend wil zijn en een toegevoegde waarde moet betekenen voor de stadskern", luidt het.