9u31

Volledige competitiestop voor baseball en softballcompetitie

De Belgische Baseball en Softball Federatie besliste in navolging van de veiligheidsraad alle seniorwestrijden af te lasten.

 De Vlaamse Liga communiceert eerstdaags over de jeugdcompetities. De competitiestop geldt voor de komende vier weken.